header image

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΤΟΕ

ΑΡΘΡΟ   1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Στόχος της Γραμματείας Αθλητισμού της ΟΤΟΕ είναι η περαιτέρω αύξηση της αγωνιστικής δραστηριότητας, με σκοπό την ενεργοποίηση όλων των Συλλόγων της , ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους επιθυμούν να αθληθούν σε κάποιο από τα υποστηριζόμενα κάθε χρόνο αθλήματα.      

Αυτός  ο  κανονισμός  προσδιορίζει  τις  υποχρεώσεις των συλλόγων, των ομάδων, των αθλητών και των παραγόντων αυτών στα  πρωταθλήματα  που  διοργανώνει και  έχει την  ευθύνη  η  ΟΤΟΕ.

Ο παρών κανονισμός έχει επικαιροποιηθεί από την γραμματεία Αθλητισμού της ΟΤΟΕ, τον Φεβρουάριο του 2019 και τίθεται σε ισχύ από την αγωνιστική περίοδο 2019 και θα ισχύει μέχρι να ανακοινωθεί νεότερος.

Η Γραμματεία Αθλητισμού της ΟΤΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον κανονισμό αυτό, αν κριθεί απαραίτητο κατά την διάρκεια της ισχύος του.   

Παρόλο που έγινε προσπάθεια ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός να είναι πλήρης και ουσιαστικός, με ικανοποίηση θα δεχθούμε εισηγήσεις – προτάσεις που θα τον βελτιώσουν.

 

ΑΡΘΡΟ  2 - ΣΚΟΠΟΙ  ΤΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σκοπός  των αθλητικών  διοργανώσεων  της  ΟΤΟΕ  είναι  η  προώθηση της ευγενούς άμιλλας, η ανάδειξη των ιδεών του ολυμπισμού,  καθώς επίσης και η  συνεργασία,  η  προώθηση  και  η  σύσφιξη των σχέσεων  μεταξύ των αθλητών, των ομάδων και συνολικότερα των Συλλόγων, συμφώνα με τα καταστατικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και γενικότερα τους σκοπούς του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

 

ΑΡΘΡΟ  3 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι  αγώνες  των  πρωταθλημάτων της  ΟΤΟΕ διεξάγονται  συμφώνα  με τους εξής κανονισμούς:

 1. ΚΑΠ (κανονισμός αγώνων  ποδόσφαιρου  της  ΕΠΟ)
 2. ΚΑΚ (κανονισμός αγώνων  καλαθοσφαίρισης  της  ΕΟΚ)
 3. ΚΑΠ (κανονισμός αγώνων  πετοσφαίρισης  ανδρών  της  ΕΣΑΠ)
 4. ΚΑΠ (κανονισμός αγώνων  πετοσφαίρισης  γυναικών  της  ΕΣΑΠ)
 5. BEACH VOLLEY (ανδρών, γυναικών, μεικτό)
 6. ΚΑ ΕΦΟΠΑ (κανονισμός  αγώνων  επιτραπέζιας  αντισφαίρισης)
 7. ΚΑ ΕΦΟΑ (κανονισμός  αγώνων  αντισφαίρισης) 
 8. ΚΑ ΕΣΟ (κανονισμός  αγώνων  Ελληνικής  Σκακιστικής  Ομοσπονδίας)

Οι  κανονισμοί αυτοί  τροποποιούνται  και  συμπληρώνονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα της ΟΤΟΕ έχουν:

 1. Όλοι οι Σύλλογοι – μέλη της ΟΤΟΕ
 2. Πολιτιστικά κέντρα Συλλόγων ή Τραπεζών
 3. Συνεταιρισμοί Συλλόγων ή Τραπεζών
 4. Τράπεζες στις οποίες δεν υπάρχουν Σύλλογοι
 5. Άλλοι φορείς (ύστερα από σχετική απόφαση της επιτροπής)

Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω ομάδες έχουν:

 1. Όλα τα μέλη των παραπάνω
 2. Συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει λόγω εθελουσίας, σύνταξης κλπ
 3. Προσωπικό των τραπεζών, το όποιο δεν ανήκει στον συνδικαλιστικό τομέα
 4. Δεν θα επιτρέπεται η συμμέτοχη σε στρατευμένους τραπεζοϋπαλλήλους
 5. i. Εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρίες Τραπεζών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τραπεζικές εργασίες (ενδεικτικά: εταιρείες πιστωτικών καρτών, επενδύσεων, χρηματιστηριακές leasing finance, οι οποίες δηλώνουν συνήθως από την επωνυμία τους τη σχέση με τη μητρική τραπεζική επιχείρηση)
 6. ii. Εργαζόμενοι στα γραφεία Συλλόγων, εφόσον προσκομίζονται ικανά αποδεικτικά στοιχεία για την ιδιότητα τους αυτή (π.χ. κάρτα ασφάλισης) {ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (5.i&5.ii) - χρειάζεται τουλάχιστον 1 χρόνος προϋπηρεσίας}

 

Είναι δυνατόν αθλητές μέλη ενός Συλλόγου να αγωνίζονται σε ομάδα άλλου Συλλόγου μόνο εφόσον,

 1. ο Σύλλογος τους δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα ή
 2. με δική τους έγγραφη βεβαίωση ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα του συγκεκριμένου συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ) ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

1.Κανονισμός συμμετοχής ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Οι αθλητές που θα δηλώνονται δεν θα πρέπει να έχουν δελτίο αγωνιζόμενου σε ομάδες Ποδοσφαίρου SUPERLEAGUE, FOOTBALL LEAGUE, Γ  ΕΘΝΙΚΗ  (Α,Β, και Γ και Εθνικής Κατηγορίας) ή σε ομάδες Ποδοσφαίρου Σάλας Εθνικών Κατηγοριών.

Επίσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως 4 παίκτες από τοπικές κατηγορίες για κάθε ομάδα.

Οποιοδήποτε αίτημα για συμμέτοχη στο πρωτάθλημα παίκτη που έχει δελτίο σε ομάδα Ποδοσφαίρου SUPERLEAGUE,FOOTBALL LEAGUE ,Γ ΕΘΝΙΚΗ (Α, Β και Γ και Εθνικής Κατηγορίας) ή σε ομάδα Ποδοσφαίρου Σάλας Εθνικής Κατηγορίας, θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στην 5μελη επιτροπή, τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και η επιτροπή οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από την λήψη του αιτήματος.

2.Κανονισμος συμμετοχής  ΜΠΑΣΚΕΤ

Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει λίστα με τους συναδέλφους που θα συμμετέχουν, τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η λίστα θα θεωρείται  από την ΟΤΟΕ και θα πρέπει να προσκομίζεται στους αγώνες μαζί με τα ατομικά δελτία ώστε να γίνεται αντιπαραβολή και οι παίκτες οι οποίοι δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή δεν θα μπορούν να δηλωθούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Έως τρεις (3) πρώην συνάδελφοι (συνταξιούχοι, άτομα που αποχώρησαν με εθελουσία κλπ)

Εν ενεργεία θεωρούνται οι συνάδελφοι - παίκτες που θα βρεθούν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΟΚ σε ομάδες τοπικών κατηγοριών και έχουν παίξει έστω κι έναν αγώνα με την ομάδα τους. Για να μην θεωρούνται εν ενεργεία, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την ΕΟΚ, ότι δεν έχουν αγωνιστεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Την βεβαίωση αυτή χορηγούν οι ομάδες που αγωνίζονται. Εάν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος αγωνιστούν θα θεωρηθούν εν ενεργεία.

Συνάδελφοι παίκτες εγγεγραμμένοι σε ομάδες που αγωνίζονται σε Εθνικές κατηγορίες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Εθνικές κατηγορίες είναι οι Α1 ,Α2,Β Εθνική Κατηγορία και Γ Εθνική Κατηγορία.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει όσους εν ενεργεία συναδέλφους παίκτες θέλει για το πρωτάθλημα, όμως σε κάθε φύλο αγώνα μπορεί να δηλώνει μέχρι δύο (2).

Κατάσταση με τους εν ενεργεία παίκτες θα δοθεί στους υπευθύνους των ομάδων, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Στα φύλα αγώνα οι συνάδελφοι – παίκτες που δηλώνονται πρέπει να περιλαμβάνονται στην λίστα των παικτών που έχει υποβάλλει η ομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Μεταβολές στη λίστα μπορούν να γίνουν μόνο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Για κάθε παίκτη πρέπει να υπάρχει ατομικό δελτίο εργαζομένου αθλητή της ΟΤΟΕ, σφραγισμένο από την γραμματεία αθλητισμού, θεωρημένο από γιατρό και πλαστικοποιημένο.

Σε περίπτωση που συνάδελφος - παίκτης χτυπήσει ή φερθεί απρεπώς προς τον διαιτητή ή κριτή αγώνα και αναφερθεί στο φύλο αγώνα, ο παίκτης θα τιμωρείται με αποβολή από το υπόλοιπο πρωτάθλημα, η ομάδα του θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα τιμωρείται με αφαίρεση άλλων δύο (2) βαθμών. Εάν αναφερθεί τέτοια απρεπής συμπεριφορά και από τις δύο ομάδες, τιμωρούνται και οι δύο ομάδες. Για όλα τα υπόλοιπα ισχύουν οι κανόνες της ΕΟΚ.

3.Κανονισμός ΒΟΛΕΪ Ανδρών

Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει λίστα με τους συναδέλφους που θα συμμετέχουν, σε ημερομηνία που θα οριστεί.

Κατάσταση με τους εν ενεργεία παίκτες θα δοθεί στους υπευθύνους των ομάδων, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Στα φύλλα αγώνα οι συνάδελφοι παίκτες που δηλώνονται πρέπει να περιλαμβάνονται στην λίστα των παικτών που έχει υποβάλλει η ομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής από τοπικές ομάδες  έχουν μόνο (2) παίκτες ανά ομάδα.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει όσους εν ενεργεία συναδέλφους παίκτες θέλει για το πρωτάθλημα, όμως σε κάθε φύλο αγώνα μπορεί να δηλώνει μέχρι δύο (2).

Παίκτες εγγεγραμμένοι σε ομάδες που αγωνίζονται σε κατηγορίες Α1, Α2, Β Eθνικών κατηγοριών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.

Στο πρωτάθλημα βόλεϊ της ΟΤΟΕ μπορούν να λάβουν μέρος μόνο (2) παίκτες απασχολούμενοι με πρακτική εξάσκηση σε τράπεζα.

 

 1. Κανονισμός ΒΟΛΕΪ γυναικών

Μία ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από δύο αθλητές-αθλήτριες. Μόνο οι δύο αθλητές-αθλήτριες που γράφονται στο φύλλο αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα. Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να σημειώνεται στο φύλλο αγώνα. Οι αθλητές-αθλήτριες μπορούν να φορούν καπέλο. Οι αθλητές πρέπει ν’ αποδέχονται τις αποφάσεις των διαιτητών, με σεβασμό, χωρίς να τους αμφισβητούν. Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούν να ζητηθούν εξηγήσεις. Οι αθλητές πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγενικά στο πνεύμα του ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, όχι μόνο προς τους διαιτητές, αλλά και προς το προσωπικό του γηπέδου, τον συναθλητή-συναθλήτρια τους, τους αντιπάλους και τους θεατές. Ο αγώνας κερδίζεται από την ομάδα που κερδίζει δύο σετ. Σε περίπτωση ισοπαλίας με 1-1 σετ, το αποφασιστικό σετ είναι το 3ο σετ το οποίο παίζεται στους 15 πόντους, με διαφορά τουλάχιστον 2 πόντων. Εάν μία ομάδα αρνηθεί να παίξει ενώ έχει κληθεί να το κάνει, δηλώνεται απούσα και χάνει τον αγώνα με σκορ 0-2 και 0-21, 0-21 για κάθε σετ. Το Τάιμ άουτ είναι μια κανονική διακοπή του αγώνα και διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. Οι ομάδες αλλάζουν γήπεδο κάθε 7 πόντους (1 ο και 2ο Σετ) και 5 πόντους (3 ο σετ).

 

ΑΡΘΡΟ  5 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

Όλοι οι αθλητές ομαδικών αθλημάτων θα δηλώνονται στο Αθλητικό τμήμα της ΟΤΟΕ μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτό ορίζεται εγγράφως, σε κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμό μητρώου Συλλόγου (εάν είναι μέλος), ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και τυχόν ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί την ίδια περίοδο. Επίσης θα αναφέρεται εάν είναι μέλος άλλου συλλόγου ή εργαζόμενος/η σε άλλη τράπεζα .

Επίσης θα δηλώνονται τα χρώματα της εμφάνισης κάθε ομάδας, η οποία θα αγωνίζεται ομοιόμορφα ντυμένη και θα φέρει στη φανέλα σε εμφανή θέση τα χαρακτηριστικά του συλλόγου.

Το αθλητικό τμήμα εκδίδει και θεωρεί δελτία για τους συμμετέχοντες με την προσκόμιση δυο πρόσφατων φωτογραφιών και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Τα δελτία θα θεωρούνται από ιατρό για την ικανότητα των αθλητών /αθλητριών. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την πρώτη συμμετοχή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα φύλλα αγώνος (ΦΑ) διατίθενται από την επιτροπή σε κάθε αντιπρόσωπο ομάδας και συντάσσονται σε τρία (3) αντίτυπα. Μετά την σύνταξη του ΦΑ από τον διαιτητή, κάθε αντιπρόσωπος λαμβάνει αντίγραφο. Ο γηπεδούχος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίγραφο του στην επιτροπή μέχρι δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα με fax στο 2103640429 ή με email στο otoe@otoe.gr  και το πρωτότυπο στον υπεύθυνο κάθε αθλήματος ή στην Γραμματεία Αθλητισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα.  Σε περίπτωση που το ΦΑ καθυστερήσει  πέραν των (2) εργάσιμων ημερών, τυχόν ενστάσεις  δεν θα γίνονται δεκτές .

 

ATOMIKA AΘΛΗΜΑΤΑ

 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΤΕΝΝΙΣ

1) Κατηγορίες Αγώνων

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αγώνων ,οι ηλικιακές κατηγορίες των αθλητών   ΑΝΔΡΩΝ και  ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε μονά και διπλά παιχνίδια για το πρωτάθλημα διαμορφώνονται ως εξής:

 1. 20 έως 45 ετών
 2. 46 ετών και άνω

2) Αθλητές εν ενεργεία, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις της πανελλήνιας κατάταξης, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

1) Κατηγορίες  Αγώνων

 1. Ατομικό ανδρών
 2. Ατομικό γυναικών
 • Ομαδικό ανδρών – γυναικών ή μεικτό

2) Ανάλογα τον αριθμό των συμμετεχόντων οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σε ομίλους ή σε νοκ άουτ παιχνίδια.

3) Αθλητές εν ενεργεία, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις της πανελλήνιας κατάταξης, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 


ΣΚΑΚΙ

 • Οι αγώνες γίνονται υπό την εποπτεία  της ΕΣΟ  [Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία).
 • Οι αγώνες γίνονται από Σάββατο απόγευμα  μέχρι  Κυριακή  μεσημέρι.
 • Ανάλογα με τις συμμετοχές πραγματοποιείται από την ΕΣΟ  το πρωτάθλημα.
 • Αθλητές εν ενεργεία, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις της πανελλήνιας κατάταξης, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΡΟΣ.